Contact

Dit is een deelsite van de site van de Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom Leuven vzw. Voor de hoofdsite klik hier.

De volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven dankt zijn naam aan het het "Reuzenliedje" dat sinds jaar en dag door de stad weerklinkt, wanneer de beiaard in de toren van de universiteitsbibliotheek speelt. Reuzegom probeert op een eigentijdse manier de Vlaamse volkskunsttradities verder te zetten zodat ze ook voor de volgende generaties bewaard blijven. 

Op deze deelwebsite vind je het resultaat terug van ons opzoekingswerk m.b.t. de Vlaamse streekdrachten. Dit onderzoek startte in 1998 en loopt nog steeds verder. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een set van richtlijnen om een historisch verantwoorde streekdracht samen te stellen, die zich leent om dansoptredens mee te verzorgen.

De Vlaamse streekdrachten behoren tot ons immaterieel cultureel erfgoed en zijn dus gemeengoed. Mocht deze site je inspiratie geven om de kledij van je volksdansgroep aan te passen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Ben je geïnteresseerd in een optreden van de dansgroep, de vendeliers, de muzikanten, de kruisboogschutters of zou je graag eens zelf van onze actviteiten proeven, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

E-mailadres: info@reuzegomleuven.be

Gilderaad

Voorzitter: Paul De Belder
Ondervoorzitter: Geert Pauwels
Leden: Katrien Van Slambrouck, Katty Giddelo, Annelies Meulemans
Penningmeester: Hubert Van Slambrouck
Secretariaat: Annelies Meulemans, Reuzegom Leuven vzw, Waversebaan 203, 3001 Heverlee


Werkgroepverantwoordelijken

Dans: Geert Pauwels
Feesten: Lieve Robijns
Kas: Hubert Van Slambrouck
Kere Weerommeke: Katrien Van Slambrouck
Kledij: Annick Decoster
Kruisboog: Willy Pelgrims
Materiaal: Gurik Vroom
Vriendenkring Reuzegom: Magda Banckaert
Promotie en Sponsoring: Dirk Roskams
Reizen: Herwig Van de Velde
Vendelen: Paul De Belder
Website: Saartje Arnout
Jeugd: Katrien Van Slambrouck
Secretariaat: Annelies Meulemans
Comments