Reuzegomkledij

Kledij - persoonlijk eigendom
Ieder lid maakt een eigen kledij of laat deze bij een naaister maken volgens de juiste patronen. De kledij is eigendom van het individuele lid. 

Wanneer kan je een kledij maken?
Reuzegom beschouwt de Vlaamse streekdrachten als immaterieel erfgoed. Iedereen kan en mag dus een streekdracht samen stellen volgens de informatie die je op deze website terugvindt. Het maken van een kledij betekent niet dat je mee mag optreden. Daarover beslist de dansleiding van Reuzegom.

Richtlijnen
De Algemene Vergadering heeft op voorstel van de Werkgroep Kledij een set van richtlijnen goedgekeurd, die gebaseerd zijn op het historisch onderzoek. Het onderzoek is nooit ten einde. De richtlijnen worden aangepast, wanneer we op nieuwe elementen stuiten.

Als Reuzegomlid ben je verplicht deze richtlijnen na te leven. De meest essentiële aandachtspunten zijn in kleur gezet. Hier mag je niet van afwijken.

De Algemene Vergadering heeft de Werkgroep Kledij het absolute recht gegeven om te beslissen over wat al dan niet is toegelaten (vb. welke stoffen, welke kleuren, enz.). Bij de aankoop van nieuwe stoffen, heb je het akkoord van minstens 1 lid van de Werkgroep nodig. Bij twijfel zal die het advies van een tweede werkgroeplid inroepen.

Financiële ondersteuning groepskas
Voor wie het moeilijk is om een eigen kledij te financieren, kan hiervoor ondersteuning vanuit de groepskas aanvragen bij de Gilderaad. De groep wordt dan mede-eigenaar en kan de kledij ook voor andere groepsleden of gastmuzikanten gebruiken. Als je op een bepaald moment de groep verlaat, wordt de groep eigenaar van de kledij.